Vài hình ảnh bạn bè ở ĐÀ NẴNG 8.8.2014

 

Ho-trung-tu-le-Minh-Quoc

Từ trái: Nhà văn Hồ Trung Tú, nhà thơ Lê Minh Quốc tại NXB Đà Nẵng


Nguyen-ngoc-Thanh

Từ Trái: Nguyễn Ngọc Thành - chủ quán Dòng Thời Gian hát với nhau, Hiệp Nghĩa, Nguyễn Văn Sanh


leminhquoc-va-ngueyn-ngoc-thanh

Từ Trái: Lê Minh Quốc & Nguyễn Ngọc Thành - chủ quán Dòng Thời Gian hát với nhau tại Đà Nẵng


da-nnag-8.8.2014

Tử trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Trần Trung Sáng, họa sĩ thiết kế La Thanh Hiền, nhà nghiên cứu văn học dân gian Quảng Nam Hoàng Hương Việt

P.V

Chia sẻ liên kết này...