Competition for Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program Academic Year 2015

 

su-quan-hoa-ky-R

 

Competition for Fulbright Distinguished Awards
in Teaching Program Academic Year 2015


HANOI, August 20, 2014 – The U.S. Mission in Vietnam is pleased to call for nominations of outstanding candidates to participate in the 2015 Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program.

This program brings Vietnamese teachers to the United States for a semester and provides Vietnamese teachers opportunities to study topics that are unique or particularly strong within the U.S. school system.  Teachers will also get to examine the U.S. education system.  Selected candidates will be placed at a U.S. university graduate school of education and will audit up to two classes, pursue an project, observe/team-teach/lead classes for U.S. teachers and students in local primary and secondary schools, and engage in other teaching related activities.

The Fulbright Program in Vietnam, at U.S. Embassy Hanoi, will coordinate and nominate up to eight candidates from Vietnam.  It is anticipated that 2 awards will be made.

Eligibility requirements:

    Hold Vietnamese citizenship
    Have at least one undergraduate degree
    Full-time primary and secondary school teachers; Primary and secondary level library media specialists, guidance counselors, curriculum specialists, special education coordinators, gifted and talented student coordinators, and administrators who work with students at least fifty of the time; and teacher trainers of  primary and secondary levels.
     5 years of teaching experience.
    A valid minimum TOEFL – IBT score of  79 or IELTS 6.5
    Residing in Vietnam

A complete application includes:

1.    An online application
2.    Inquiry project proposal – Suggested topics:  current methodology for teaching language at a Second Language; math; work with special needs students; school management or leadership; or curriculum development.
3.    Original Transcripts with certified English translations
4.    An original degree with certified English translations
5.    Letters of recommendation (three required with one from current immediate supervisor)
6.    Curriculum Vitae
7.    A valid TOEFL or IELTS score report.

Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program will provide

    A monthly stipend (which covers housing)
    Accident and sickness coverage
    Airfare & Travel support
    Tuition fees will be waived for the required coursework

Deadline: Wednesday, November 5, 2014

Application Form:  Only online applications with completed supporting documents will be considered.  The online application is available at:  http://goo.gl/UZGcfj

Point of contact:  Ms. Vu Quynh Nga

Phone: (04) 3850-5000   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Chương trình Học bổng Giáo viên Xuất sắc Fulbright năm học 2015


Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tìm ứng viên xuất sắc cho Chương trình Học bổng Giáo viên Xuất sắc Fulbright năm học 2015.

Chương trình cử các giáo viên Việt Nam sang Hoa Kỳ và cung cấp cơ hội nghiên cứu những chủ đề đặc thù hay các điểm mạnh trong hệ thống trường học Hoa Kỳ. Ứng viên cũng có cơ hội được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Ứng viên thành công sẽ được cử đến một trường đại học về giáo dục và học tối đa 02 môn học, tiến hành 01 đề cương nghiên cứu, dự giờ/đồng giảng/hướng dẫn các lớp học cho giáo viên và học sinh Hoa Kỳ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động giảng dạy khác.

Chương trình Fulbright Việt Nam phối hợp đề cử tối đa 8 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 02 suất tài trợ được trao.

Điều kiện nộp hồ sơ:

    Là công dân Việt Nam
    Có ít nhất 1 bằng đại học
    Là giáo viên chính quy bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; chuyên viên thông tin thư viện, chuyên viên tư vấn, chuyên viên biên soạn giáo trình, chuyên viên tổ chức giáo dục giành cho học sinh khuyết tật, chuyên viên đào tạo học sinh năng khiếu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chuyên viên hành chính tham gia giảng dạy học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ít nhất 50% thời gian; và giảng viên đào tạo giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
    Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy.
    Có chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị với điểm tối thiểu TOEFL – IBT 79 hoặc IELTS 6.5  
    Đang cư trú tại Việt Nam

Hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm:

1.    Đơn dự tuyển trực tuyến
2.    Đề cương nghiên cứu  – Chủ đề gợi ý: phương pháp giảng dạy ngôn ngữ như ngoại thứ 2; toán học; làm việc với học sinh có nhu cầu đặc biệt; quản lý trường học và vai trò lãnh đạo; hay phát triển giáo trình đào tạo…
3.    Bảng điểm gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng
4.    Bằng gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng
5.    Thư giới thiệu (yêu cầu 3 thư giới thiệu, trong đó một thư từ người quản lý trực tiếp)
6.     Sơ yếu lý lịch
7.    Bảng điểm TOEFL hoặc IELTS còn giá trị

Tài trợ bao gồm

    Sinh hoạt phí hàng tháng (bao gồm tiền thuê nhà)
    Bảo hiểm tai nạn và ốm đau
    Hỗ trợ đi lại và vé máy bay
    Miễn học phí các môn học bắt buộc

Hạn nộp hồ sơ:  thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2014

Chỉ những hồ sơ trực tuyến nộp với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu mới được xét duyệt. Truy cập hồ sơ trực tuyến tại http://goo.gl/UZGcfj

Liên hệ:  Cô Vũ Quỳnh Nga

Điện thoại: (04) 3850-5000   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

(nguồn: Ha Ngoc Le - Sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...