LÊ MINH QUỐC - Vài hình ảnh cùng đồng nghiệp báo PHỤ NỮ ngày 1.8.2014

 

vaihinh-anh-cungdong-nghiep-co-quan-1

vaihinh-anh-cungdong-nghiep-co-quan-3

Từ trái: Nhà báo Đỗ Ngọc, Như Ý, Lê Minh Quốc, Tố Phương. Thùy Dương, Cẩm Lệ; hàng dưới, từ trái: An Hà, Thục Oanh

 

vaihinh-anh-cungdong-nghiep-co-quan-2

vaihinh-anh-cungdong-nghiep-co-quan-4

Từ trái: Nhà báo Phạm Đăng Như Ý, Lê Minh Quốc, Đỗ Ngọc, Tố Phương, An Hà, Thục Oanh, Thùy Dương, Cẩm Lệ, Đặng Hồng Kỳ

 

10462814_606503302781819_6815165555556412390_n

Từ trái: Nhà báo Phạm Đăng Như Ý, Lê Minh Quốc, Cẩm Lệ (đứng) và Đỗ Ngọc

 

Ảnh: Phạm Đăng như Ý & Đặng Hồng Kỳ

Chia sẻ liên kết này...