AUSTRALIAN CONSUL GENERAL VISITS GRANT RECIPIENTS IN QUANG NAM & DA NANG

This week the Australian Consul General John McAnulty will visit three projects in Quang Nam Province and Da Nang City which recently received development grants through the Australian Government’s Direct Aid Program (DAP).  In 2013-14 the Australian Consulate General awarded grants to 11 projects in a variety of sectors from healthcare to education and small-scale infrastructure projects in central and southern Vietnam.

In Quang Nam Province, DAP funded the purchase of a braille embosser which will benefit hundreds of local sightless pupils in Huong Duong Shelter.  Through the upgrading of the electrical system, DAP funding has provided safer living conditions for disadvantage teenagers at CHIA in Hoi An.  And at Da Nang Cancer Hospital, DAP funds have enabled the purchase of medical equipment which will benefit thousands of cancer patients. They can be treated in Da Nang instead of needing to travel to Ho Chi Minh City or Hanoi for treatment.

Australia’s non-refundable aid to Vietnam in the 2013-14 financial year was expected to total approximately AUD138.9 million. DAP is a unique small-scale grants program which aims to assist community groups, NGOs, and other organisations which do not have access to large-scale aid or grants programs.

Guidelines and application forms for the Consulate General’s 2014-15 DAP grants will be available shortly on the Consulate’s website: www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au.

For further information about Australia’s development assistance to Vietnam, please visit http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/vietnam.

For further information relating to this media release, please contact Ms Trang Nguyen, Public Diplomacy Officer, Australian Consulate General at 08 3521 8134 or email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 1daisucquanUc

Tổng lãnh sự Úc cùng đọc sách chữ nổi với học sinh cơ sở Mái Ấm Hướng Dương, tỉnh Quảng Nam. Cuốn sách được in bởi máy in sách chữ nổi do chính phủ Úc viện trợ.


 

 

TỔNG LÃNH SỰ ÚC ĐẾN THĂM CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ÚC TẠI QUẢNG NAM & ĐÀ NẴNG

Trong tuần này Tổng lãnh sự Úc John McAnulty sẽ đến thăm ba dự án vừa nhận được viện trợ trực tiếp của chính phủ Úc (DAP) tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2013-14 Tổng lãnh sự quán Úc đã viện trợ 11 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ sức khỏe đến giáo dục và các dự án hạ tầng quy mô nhỏ tại miền trung và miền nam Việt Nam.

Tại tỉnh Quảng Nam, DAP đã viện trợ máy in sách chữ nổi, giúp hàng trăm trẻ em khiếm thị tại địa phương và tại cơ sở Mái Ấm Hướng Dương. Chương trình viện trợ DAP cho việc nâng cấp hệ thống điện đã giúp cải thiện điều kiện sống an toàn hơn cho các em vị thành niên cơ nhỡ tại tổ chức Thắp Sáng Hy Vọng Trẻ Thơ ở Hội An. Tại bệnh viện Ung Thư Đà Nẵng, viện trợ DAP được sử dụng để mua thiết bị y tế đem đến lợi ích thiết thực cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Họ có thể được điều trị tại Đà Nẵng thay vì phải đi đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội như trước đây.

Tổng viện trợ không hoàn lại của Úc tại Việt Nam trong năm tài chính 2013-14 khoản 138.9 triêu đô la Úc. Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là chương trình viện trợ quy mô nhỏ duy nhất với mục tiêu giúp đỡ các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác nhất là khi các tổ chức này không thể tiếp cận được các chương trình viện trợ quy mô lớn.

Mẫu đơn và hướng dẫn về chương trình viện trợ trực tiếp DAP 2014-15 của Tổng lãnh sự quán Úc sẽ sớm được cập nhật tại: www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au.

Để biết thêm chi tiết về việc trợ giúp phát triển của Úc tại Việt Nam, vui lòng xem tại:

http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/vietnam.

Để biết thêm thông tin về thông cáo báo chí này, vui lòng liên hệ Cô Trang Nguyễn, Trợ lý Đối ngoại, Tổng lãnh sự quán Úc tại số 08 3521 8134 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

2daisuquan-Uc

Tổng lãnh sự Úc đang xem thiết bị y tế tại bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Thiết bị này đã được chương trình DAP viện trợ.


(nguồn: Trang Nguyên - Sứ Quán Úc)

Chia sẻ liên kết này...