Hình ảnh về Dự án do Chính phủ Úc tài trợ tại Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang

 

Tổng Lãnh sự Úc trong chuyến thăm ngày 18, 19 và 20.6.2014 đối với các dự án do Chính phủ Úc tài trợ tại 3 tỉnh/thành Bến Tre, Cần Thơ và Kiên Giang.

 

Ben-Tre_Rach-Trai-bridgeRR

Bến Tre: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với đại diện của Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre tại lễ Khánh thành cầu Rạch Trại được tài trợ với sự hỗ trợ của Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc.


Can-Tho_01RCan-Tho_02R


Cần Thơ: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với người dân nhận được nước sạch từ dự án do Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc tài trợ tại Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ


Kien-Giang_VK-175-BridgeRR


Kiên Giang: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với đại diện của Nhóm VK và Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang tại lễ Khánh thành cầu VK 175 được tài trợ với sự hỗ trợ của Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc


Please find attached the photo of Australian Consul-General on the recent visit on 18,19 and 20 June 2014 to the projects funded by the Australian Government in Ben Tre, Can Tho and Kien Giang.
Below please find the captions:

Ben Tre: Australian Consul General John McAnulty with representatives of the Bao Thanh Commune, Ba Tri District, Ben Tre Province at the Opening of Rach Trai bridge funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program
Can Tho: Australian Consul General John McAnulty visiting beneficiaries of clean water project in Thoi Long Commune, O Mon District, Can Tho City funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program
Kien Giang: Australian Consul General John McAnulty with representatives of the Vinh Hoa Hung Bac Commune, Go Quao District, Ben Tre Province and VK Group at the Opening of VK 175 bridge funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program.

 

(nguồn: Le Thi Khoi Cat - Lãnh sự quán Úc)


Chia sẻ liên kết này...