THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHA VÀ CON

LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHA VÀ CON

 

untitledCHA-CON1R

Cha và con
Hai giọt nước
Y chang nhau
Không là trước
Chẳng là sau
Y chang nhau
Chỉ là một

(1.7.2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com