THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Chú ve học bài - VŨ HOÀNG

LÊ MINH QUỐC: Chú ve học bài - VŨ HOÀNG

 

TUYEN-TAP-NHAC-VU-HOANG-7R

TÂM SỰ CỦA CON VE


Tiếng ve đầu mùa hạ

Níu nghiêng cả nhành me

Em vừa rời khỏi lớp

Sân trường ngập tiếng ve

 

Con ve mang ngọn lửa

Thắp lên cây phải không?

Cớ sao những vòm phượng

Hoa cháy đỏ màu hồng?

 

Tiếng ve như dòng suối

Reo hoài chẳng nghỉ ngơi

Kêu từ sáng đến rối

Cớ sao chẳng… hụt hơi?

 

Ve ơi sao rền rĩ

Cứ kêu hoài kêu hoài?

Bây giờ em mới biết

Con ve đang… học bài

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com