THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC - LÊ TRỌNG NGHĨA: BA VÀ CON

LÊ MINH QUỐC - LÊ TRỌNG NGHĨA: BA VÀ CON

 

RBA-VA-CON-1RR

 

Ba trẻ lại
Em lớn dần
Ba là mầm
Em là cội
Ngày ngày mới
Thương nương nhau
Chung một lối
Em đi tới
Ba theo sau
Thương nương nhau
Hai là một

(27.VIII.2019)

ba-va-con-nhac-le-trong-nghiaRR

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com