THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG

LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG

 

mua-he-xanh

 

(Nguồn: Tập sách kỷ niệm 20 năm Mùa hè xanh do NXB Trẻ ấn hành - 2013)

 

Nghe nhạc: http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/chao-mua-he-xanh~hoa-giay~434102.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com