THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút TIỂU NHỊ: NGỒI TÙ VẪN... CƯỜI

TIỂU NHỊ: NGỒI TÙ VẪN... CƯỜI

 

ngiotu-vna-cuoi(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 15.3.2021)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com