TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn Vài hình ảnh LÊ MINH QUỐC in báo thời trẻ

Vài hình ảnh LÊ MINH QUỐC in báo thời trẻ

 

Quoc-anh-thoi-trai-tre

((Báo Giáo dục & thời đại 21.4.1996 - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


leminhquoc5

((Báo Phụ Nữ TP.HCM số 22.12.?)


anh-le-minhquoc2

(Báo nào? năm nào?)

 

anhleminhquoc-3

(Báo Long An cuối tuần 27.10.1990)

 

anhleminhquoc-05R

 (Báo Thanh Niên chủ nhật - năm ?)

 

anh-le-minh-quoc-4

(Báo Phụ Nữ TP.HCM - năm?)

 

anh-leminhquoc-1

(Báo Phụ Nữ TP.HCM - năm?)

 

anh-Leminhquoc-3

(Báo nào? năm?)

 

leminh-quoc-qua-choe

Lê Minh Quốc qua ký họa của Chóe (Báo Ấp Bắc chủ nhật 16.6.1991)


l-minh-quoc-thoi-tre7

Lê Minh Quốc qua ký họa Đỗ Trung Quân (báo Người Lao động 16.9.1991)


thoitremunhquoc9

(Báo Tiền Phong - năm ?)

 

leminhquoc-AT

(Tập san Áo Trắng - năm? - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


l-minh-quoc-13

Lê Minh Quốc qua ký họa Lê Quang (báo nào? năm?)

 

leminhquoc-thoi-tre15

(Tạp chí Sinh viên và thời đại 1.1995)


leminhquoc-thoi-trai-tre

(Tập san Áo Trắng số 10.11.1993 -tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


l-minh-quoc-tuoixanh19

(Tập chí Tuổi Xanh số 1.1994)


leminhquocthoitre23

(Báo Mực Tím 10.1.1994)

 

leminhquoc-tuoi-hong25

(Tạp chí Tuổi Hồng 9.1994)


leminh-quoc-bo-TN-27

(Báo Thanh Niên chủ nhật - năm ?)


leminhq-uoc-NGHEBAO-29

(Tạp chí Nghề báo 7.1995)


leminhquoc--qua-ly-hoa-phan-ngoc-minh

Lê Minh Quốc qua ký họa Phan Ngọc Minh (báo Đà Nẵng chủ nhật - năm?)


le-minh-quoc-bo-vung-tau33

(Báo Vũng Tàu chủ nhật - năm?)


leminhquoc-TTCN35

Báo Tuổi Trẻ chủ nhật 21.9.1986)


leminhquoc-thoi-tre37

(Báo Tuổi Trẻ 7.7.1987)


leminhquoc-thoi-tre39

(Báo Long An cuối tuần 11.11.1988)

 

leminhquoc-bao-QNDN-41

(Báo Quảng Nam-Đà Nẵng 10.12.1987)

 

leminhquoc-thoi-tre43

(Báo Khăn Quàng Đỏ 1.1988)


leminhquocthoitre45

(Báo văn Nghệ TP.HCM 3.6.1988)


leminhquoc-thoitre47

(Báo Ấp Bắc chủ nhật 8.1.1989)


leminhquoc-thoi-tre50

(Tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


leminhquocthoitre52

(Báo nào? năm?)

 

leminhquocthoitre54

(Báo nào? năm?)


leminhquoc-thoi-tre56

(Báo Thể thao & Văn hóa 15.4.1997)


leminhquoc-thoi-tre-58

(Tạp chí Sóng Nhạc 2.1997)


leminhquocthoi-tre-60

(Tạp chí Điện Ảnh TP.HCM 31.5.1997)


leminhquoc-thoi-tre62

(Báo nào? năm?)


leminhquocthoitre-64

(Báo nào? năm?)


leminhquocthoi-tre66

(Báo nào? năm?)

 

leminh-quoc-thoi-tre68

(Báo C.A TP.HCM)


Leminhqupocthoiitre72

(Báo Thể thao & Văn hóa - năm nào?)


leminhquocthoitre74

(Báo Thanh Niên 4.4.1999)


leminhquocthoitre76

(Tạp chí Đất Mũi 5.19898)


leminhquocthoitre79

(Tạp chí Thế giới mới 22.6.1998)


leminhquocthoitre81

(Báo nào? năm?)


leminhquoc-thoi-tre83

(Tạp chí Tài Hoa Trẻ 8.1998)


leminhquoc-thoi-tre85

(Báo Lao động & Xã hội 12.4.1998)


leminhquoc-thoi-trai-tre87

(Tạp chí Sinh viên ngày nay - năm nào? - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


leminhquoc-thoi-trai-tre89

(Báo nào? năm?)


lemiunhquocthoi-tre91

(Báo C.A TP.HCM 11.3.1999)


lemiunhquoc-thoi-tre93

(Báo Doanh nghiệp chủ nhật 7.3.1999)


lreminhquoc-thoi-tre-trai95

(Tạp chí Thế giới phụ nữ - năm nào?)


l-minh-quoc-thoi-trai-tre-01

(Báo Thể thao & Văn hóa 13.4.1999)

 

leminh-quoc-thoi-tre-02

Lê Minh Quóc qua lý họa Đỗ Trung Quân (báo GSGP tuần san Xuân 1998)


leminhquocthoitraitra05

(Tạp chí Phụ nữ Ấp Bắc 6.1999)


loeminhquocthoi-trai-tre07

(Báo Sài Gòn tiếp thị 6.2000)


leminhquocthoitrai-tre0-9

(Tạp chí Thế giới mới 20.3.2000)


leminhquoc-thoi-trai-tre011

(Báo Thanh Niên 6.12.2000)


leminh-quoc-thoi-trai-tre013

(Báo C.A TP.HCM 16.11.2000)

 

leminhquocthoitrai-tre015

(Tạp chí Phụ nữ & cuộc sống 12.2000)


lreminhquoc-thoi-trai-tre017

(Báo Người Hà Nội - năm nào?)


leminh-uoc-thoi-trai-tre019

(Báo nào? năm?)


leminhquocthoi-trai-tre021

(Báo Mực Tím tất niên 2001)


leminh-quoc-thoi-trai-tre025leminhquocthoitraitre023

(Báo Gia Đình 12.5.2002)


leminhquoctoitrai-tre027

(Tạp chí Xây dựng và đời sống 7.2002)

 

leminhquocthoi-trai-tre029

(Báo Mực Tím 13.5.2004)


leminhquocthoitrai-tre031

(Báo nào? năm?)


leminhquoc-thoi-trai-tre033

(Báo Mực Tím 5.2.2004)


leminh-quoc-thoi-trai-tre035

(Tạp chí Sức khỏe & đời sống 6.2004 - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)

 

leminhquoc-thoi-trai-tre039

(Tạp chí HTV 7.2005)


leminhquocthoitrai-tre041

(Báo Thể thao TP.HCM 3.9.2004)


leminhquocthoitrai-tre043

(Báo nào? năm?)


leminhquoc-thoi-trai-tre065

(Báo Thể thao & văn hóa 5.8.2005 - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)

 

nha-tho-leminhquoc-thoi-trai-tre045

(Báo Văn nghệ C.A 8.2005)

 

leminhquoc-thoitrai-tre047

Báo Doanh nhân Sài Gòn 22.9.2004


NHATHO-LEMINHQUOC-thoitrai-tre049

(Báo Thanh Niên 2.9.2005 - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)

 

lemihh-quocthoi-traio-tre057

(Báo Thanh Niên 25.6.2007)


lemiunhquoctjoitrai-tre059

(Báo Doanh nghiệp 24.6.2007 - tấm ảnh này đã sử dụng cho nhiều báo)


leminhquoc-thoi-trai-tre0-61

(Tạp chí Thị trường tiêu dùng 15.6.2008)

 

leminhquocthoitrai-tre055

(Tạp chí Tài Hoa Trẻ 18.6.2008)


leminhquocthoitrai-tre0-63

(Tạp chí Đẹp 3.2009)

 

nha-tho-Le-minh-Quocva2-nang-rtho53

(Tạp chí Người đương thời 2.1010)

 

(còn nữa)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com