BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: MỐNG, MỘNG RỒI... MỔNG

LÊ MINH QUỐC: MỐNG, MỘNG RỒI... MỔNG

 

MONG-MONG-ROI-MONG

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 15.2.2021)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson