THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGÀY MỘT MỚI

LÊ MINH QUỐC: NGÀY MỘT MỚI

chuyen-nha-chuyen-M

Mì ê a
Mẹ và ba
Cùng tập nói
Mì đi tới
Ba mẹ theo
Mì cười reo
Ba mẹ khỏe
Mì oe óe
Ba mẹ chăm
Từng ngày xuân
Mì là Tết
Vui hơn hết
Mì là Mì
Mì tự đi
Mì tự nói
Ngày một mới
Mẹ, Mì, ba
Cả nhà ta
Vui như Tết

(6.1.2020)

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson