THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NHỚ MẸ

LÊ MINH QUỐC: NHỚ MẸ

ngay-tet-nho-me-tang-me-Mi

NHỚ MẸ
Tặng em Mì)

1.

Bà nội dẫn ba đi chợ Tết
Ngày xưa ngày xửa đã ngày xưa

 

2.

Thuở ấy là Mì, ba bé bỏng
Níu tay bà nội lúc sang mùa

 

3.

Nay, ba dẫn Mì đi chợ Tết
Nghe phía ngày xưa buốt gió lùa…

18.1.2020)

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson