THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: MÙI TẾT

LÊ MINH QUỐC: MÙI TẾT

 

111tetcuamoi-nguoi

(nguồn: Báo CA ĐN XUÂN 2020)

MÙI TẾT

Ba mẹ có mùi Tết

Dễ nhớ lại khó quên

Từ ngày nhà có em

Mùi Tết là… bỉm, sữa

Ba mẹ cũng bỉm sữa

Chín ngọt mút mùa xanh

Cả nhà chung mùi Tết

Dẫn dắt em đồng hành…

(14.1.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson