THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thơ trên bàn phím

LÊ MINH QUỐC: Thơ trên bàn phím

 

tho-tren-ban-phim

(nguồn: báo Thanh Niên Xuân 2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson