THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thưa rằng

LÊ MINH QUỐC: Thưa rằng

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Thưa rằng
* THƯA RẰNG
* Ngày mới thôi nôi
* Nốt ruồi của một người
* TRÌNH BÀY
* NGỦ ĐI EM
* THƠ TÌNH THÁNG GIÊNG
Tất cả các trang

hoanca5R.jpg

 

Tranh sơn dầu của họa sĩ Suối HoaAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson