THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc Tập sách CHUYỆN TÌNH CÁC DANH NHÂN VIỆT NAM của LÊ MINH QUỐC phát hành tháng 2.2017 - MỤC LỤC

Tập sách CHUYỆN TÌNH CÁC DANH NHÂN VIỆT NAM của LÊ MINH QUỐC phát hành tháng 2.2017 - MỤC LỤC

Mục lục
Tập sách CHUYỆN TÌNH CÁC DANH NHÂN VIỆT NAM của LÊ MINH QUỐC phát hành tháng 2.2017
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Địa chỉ mua sách
Tất cả các trang

Mục lục:

1. Ngô Quyền (898?- 944)
2. Đinh Bộ Lĩnh (924- 979)
3. Thiền sư Vạn Hạnh (?- 1018)
4. Ỷ Lan (1044-1117)
5. Trần Thủ Độ (1194- 1264)
6. Trần Thái Tông (1218-1277)
7. Lê Văn Hưu (1230- 1322)
8. Trần Quốc Tuấn (1232 ?- 1300)
9. Trần Quang Khải (1241-1294)
10. Phạm Ngũ Lão (1255- 1320)
11. Nguyễn Thị Bích Châu (?- 1377)
12. Nguyễn Phi Khanh (1356- 1429)
13. Lê Lợi (1385- 1433)
14. Lê Thánh Tông (1442-1497)
15. Lương Thế Vinh (1442- 1510)
16. Hứa Tam Tỉnh (1476- ?)
17. Nguyễn Hoàng (1525- 1613)
18. Đào Tá Hán (thế kỷ XVI)
19. Hoàng Đôn Hòa (thế kỷ XVI)
20. Nguyễn Thật (1554- 1637)
21. Nguyễn Văn Giai (1554- 1628)
22. Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (Thế kỷ XVII)
23. Nguyễn Phúc Lan (1601- 1648)
24. Hồ Sĩ Dương (1622- 1681)
25. Nguyễn Quán Nho (1630- 1707)
26. Nguyễn Đăng Đạo (1651- 1719)
27. Nguyễn Tông Quai (1693- 1767)
28. Nguyễn Bá Lân (1700-1785)
29. Vũ Khâm Lân (1703- ?)
30. Đoàn Thị Điểm (1705- 1748)
31. Phan Kính (1715- 1761)
32. Hải Thượng Lãn Ông (1724 ?- 1791)
33. Ngô Thì Sĩ (1726-1780)
34. Lê Quý Đôn (1726- 1753)
35. Trịnh Sâm (1739- 1782)
36. Phạm Nguyễn Du (1739- 1787)
37. Nguyễn Hữu Chỉnh (1741- 1787)
38. Khiếu Hữu Thanh (thế kỷ XVIII)
39. Phan Huy Ích (1750- 1822)
40. Quang Trung (1753-1792)
41. Bùi Thị Xuân (?- 1802)
42. Thoại Ngọc Hầu (1761- 1829)
43. Nguyễn Du (1765-1820)
44. Lê Ngọc Hân (1770 - 1799)
45. Phạm Thái (1777- 1813)
46. Nguyễn Công Trứ (1778-1859)
47. Nguyễn Huy Hổ (1783- 1814)
48. Minh Mạng (1791- 1841)
49. Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872)
50. Cao Bá Quát (1808- 1855)
51. Bà Huyện Thanh Quan (Thế kỷ XIX)
52. Vợ ba Cai Vàng (Thế kỷ XIX)
53. Đỗ Công Tường (Thế kỷ XIX)
54. Thủ Thiệm (Thế kỷ XIX)
55. Từ Dụ (1810- 1902)
56. Trần Tiễn Thành (1813- 1883)
57. Trần Văn Thành (1818? -1873?)
58. Tương An Quận vương (1820- 1854)
59. Trương Định (1820 - 1864)
60. Thị Ba (Thế kỷ XIX)
61. Nguyễn Diêu (1821-1880)
62. Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888)
63. Nguyễn Tư Giản (1823- 1890)
64. Nguyễn Xuân Ôn (1825-1889)
65. Đặng Huy Trứ (1825- 1874)
66. Phạm Thận Duật (1825- 1885)
67. Mai Am (1826- 1904)
68. Đặng Xuân Bảng (1828- 1910)
69. Thủ Khoa Huân (?- 1875)
70. Thiên Hộ Dương (1827-1866)
71. Nguyễn Thông (1827- 1884)
72. Ông Ích Khiêm (1829-1884)
73. Nguyễn Khuyến (1835- 1909)
74. Nguyễn Trung Trực (1837? - 1868)
75. Tôn Thất Thuyết (1839- 1913)
76. Nguyễn Lâm (1844- 1873)
77. Bà Bang Nhãn (1853- 1927)
78. Nguyễn Lộ Trạch (1853- 1898),
79. Lương Văn Can (1854 - 1927)
80. Nguyễn Thần Hiến (1856- 1914)
81. Hoàng Hoa Thám (1858? - 1913?)
82. Đặng Văn Thụy (1858-1936)
83. Nguyễn Sinh Sắc (1862- 1929)
84. Chu Mạnh Trinh (1862-1905)
85. Sương Nguyệt Anh (1864- 1921)
86. Trần Cao Vân (1866- 1916)
87. Nguyễn Thượng Hiền
88. Phan Bội Châu (1867 - 1940)
89. Tú Xương (1870 - 1907)
90. Nguyễn Hiệt Chi (1870- 1935)
91. Phan Châu Trinh (1872- 1926)
92. Phan Thúc Duyện (1873- 1944)
93. Kép Trà (1873- 1928)
94. Lê Văn Huân (1875- 1929)
95. Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)
96. Võ Bá Hạp (1876- 1946)
97. Phan Thành Tài (1878- 1916)
98. Đạm Phương (1881- 1947)
99. Phạm Duy Tốn (1881- 1924)
100. Nguyễn Khắc Nhu (1882 - 1930)
101. Nguyễn Văn Vĩnh (1882- 1936)
102. Ba Phi (1884- 1964)
103. Đặng Nguyên Cẩn (1886- 1923)
104. Phan Khôi (1887- 1959)
105. Nguyễn Khắc Niêm (1889- 1954)
106. Nguyễn Thế Truyền (1898- 1969)
107. Đội Cấn (?- 1918)
108. Tản Đà (1889- 1939)
109. Nam Sơn (1890-1973)
110. Cao Văn Lầu (1892- 1976)
111. Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984)
112. Phạm Hồng Thái (1893- 1924)
113. Nguyễn Sơn Hà (1894- 1980)
114. Á Nam Trần Tuấn Khải (1894- 1983)
115. Hoàng Ngọc Phách (1896- 1973)
116. Hồ Tùng Mậu (1896- 1951)
117. Tương Phố (1897- 1973)
118. Dương Quảng Hàm (1898- 1946)
119. Nguyễn An Ninh (1900 - 1943)
120. Cao Xuân Huy (1900 - 1983)
121. Duy Tân (1900- 1945)
122. Tú Mỡ (1900-1976)
123. Nguyễn Thái Học (1901- 1930)
124. Trần Huy Liệu (1901- 1969)
125. Đặng Thai Mai (1902-1984)
126. Vũ Ngọc Phan (1902- 1987)
127. Nguyễn Phong Sắc (1902- 1931)
128. Ca Văn Thỉnh (1902- 1987)
129. Vương Hồng Sển (1902- 1996)
130. Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977)
131. Đào Duy Anh (1904- 1988)
132. Phạm Tuấn Tài (1905- 1937)
133. Đông Hồ (1906 - 1969)
134. Đỗ Xuân Hợp (1906- 1985)
135. Lê Văn Trương (1906-1964)
136. Năm Phỉ (1906- 1954)
137. Thế Lữ (1907-1989)
138. Thiếu Sơn (1907-1977)
139. Ba Vân (1908- 1988)
140. Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)
141. Phan Thanh (1908-1939)
142. Ngô Thị Liễu (1909- 1984)
143. Nguyễn Thị Nhỏ (1909- 1946)
144. Hoài Thanh (1909-1982)
145. Đoàn Phú Tứ (1910- 1989)
146. Nguyễn Tuân (1910- 1987)
147. Tạ Quang Bửu (1910-1986)
148. Thạch Lam (1910-1942)
149. Phan Bôi (1911- 1947)
150. Lưu Trọng Lư (1911 - 1991)
151. Tô Hiệu (1912- 1944)
152. Vũ Đình Hòe (1912-2011)
153. Tôn Thất Tùng (1912 -1982)
154. Nguyễn Hiến Lê (1912 - 1984)
155. Hàn Mặc Tử (1912-1940)
156. Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960)
157. Trần Huyền Trân (1913-1989)
158. Vũ Trọng Phụng (1913- 1939)
159. Huỳnh Tấn Phát (1913-1989)
160. Nguyễn Khắc Viện (1913-1997)
161. Trần Đại Nghĩa (1913- 1997)
162. Trần Tấn Quốc (1914- 1987)
163. Vũ Bằng (1914-1984)
164. Huỳnh Lý (1914- 1993)
165. Nguyễn Đổng Chi (1915- 1984)
166. Bích Khê (1916- 1946)
167. Yến Lan (1916-1998)
168. Hồ Dzếnh (1916-1991)
169. Nam Cao (1917 - 1951)
170. Nguyễn Bính (1918-1966)
171. Đặng Thế Phong (1918- 1942)
172. Phạm Hầu (1919- 1944)
173. Diệp Minh Châu (1919-2002)
174. Chế Lan Viên (1920- 1989)
175. Lương Định Của (1920- 1975)
176. Lưu Hữu Phước (1921-1989)
177. Quang Dũng (1921-1988)
178. Lưu Quang Thuận (1921- 1981)
179. Bùi Giáng (1926-1998)
180. Nguyễn Thi (1928-1968)Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com