THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc LÊ MINH QUỐC: Sách mới Khi tổ ấm nhảy Labada & Đời, thế mà vui

LÊ MINH QUỐC: Sách mới Khi tổ ấm nhảy Labada & Đời, thế mà vui

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Sách mới Khi tổ ấm nhảy Labada & Đời, thế mà vui
1. Tạp bút KHI TỔ ẤM NHẢY LAMBADA
Mục lục Khi tổ ấm nhảy Lambada
2. Tiểu thuyết hoạt kê ĐỜI, THẾ MÀ VUI
Mục lục Đời, thế mà vui
ĐỊA CHỈ PHÁT HÀNH SÁCH THUỘC HỆ THỐNG NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM
Tất cả các trang

 

Hai tập sách mới của LÊ MINH QUỐC phát hành trong dịp Hội sách TP.HCM - diễn ra từ ngày 24.3.2014 đến 30.3.2014, tại Công viên Lê Văn Tám, Q.1: Tạp bút KHI TỔ ẤM NHẢY LABADA & tiểu thuyết hoạt kê ĐỜI, THẾ MÀ VUI. Có thể mua trong Hội sách, các nhà sách toàn quốc, cửa hàng sách thuộc hệ thống phát hành của Công ty sách Phương Nam.

 

Khi-to-am-nhay-lam-ba-daaRR-Ok

Doi-the-ma-vuianh-nay-RRAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com