THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TỜ LỊCH MỖI NGÀY

LÊ MINH QUỐC: TỜ LỊCH MỖI NGÀY

409817526_7594060827289797_4947015889792300894_n

LÊ MINH QUỐC: TỜ LỊCH MỖI NGÀY
(Tặng bạn Bùi Đức Lâm)
Mỗi  ngày lật tờ lịch
Muốn níu nhịp thời gian
Nhưng làm sao có thể
Ngày lần lượt lướt ngang
Lũ chúng sinh dừng lại
Mất hút giữa mây ngàn
Dòng đời trôi mải miết
Đọng gì vết mực loang?
Tờ lịch reo âm vang
Âm thanh gì có nhớ?
Tôi tự nhủ với tôi
Mừng vẫn còn đang thở
Mừng bóng mây trên nớ
Vẫn râm mát nơi này
Một ngày chỉ có thật
Là ngày của hôm nay
(27.11.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com