THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KÍNH VIẾNG CỤ AN CHI (1935-2022)

LÊ MINH QUỐC: KÍNH VIẾNG CỤ AN CHI (1935-2022)

vieng_cu_An_chi_17.12

LÊ MINH QUỐC: KÍNH VIẾNG CỤ AN CHI (1935-2022)
Có "người muôn năm cũ"
Vẫn còn mới đến giờ
Vẫn an chi tận tụy
Thân phận tằm nhả tơ
Dòng đời cuồn cuộn chảy
Không lấp nổi giấc mơ
Vẫn linh hồn tiếng Việt
Tìm trong vết bụi mờ
Đời cụ như trang sách
Ta luôn thấy bất ngờ
Làm sao che khuất được
Tằm vẫn còn nhả tơ...
L.M.Q
Ghi chú:  Lê Minh Quốc, Lê Công Sơn, cụ bà An Chi.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com