THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỒNG DAO RU CON

LÊ MINH QUỐC: ĐỒNG DAO RU CON

 

bannaydongdao-ru-con

dongdao-ru-con-1RRdongdao-ru-con-2RR(Nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay - số 1017 ngày 10.11.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com