THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2019

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2019

 

tho-khai-but-nam-2019-be-Mi


KHAI BÚT 2019


Em tôi sắp 1 tuổi tròn

Như ánh sáng, tựa chồi non lớn dần


Bập bà bập bẹ vang ngân

Chập chà chập chững là XUÂN vào nhà:

Bắt đầu từ một chữ A

Bờ a BA gọi ê a nhịp nhàng

Lạ ghê, sắc thắm mai vàng

Nghe âm vang, thở dịu dàng tỏa hương


Lạ ghê, quyển lịch treo tường

Ngày 1 Giêng cũng dậy hương sắc màu

Lúc mẹ ẵm, em tựa đầu

Môi mấp máy, nói gì nào? Ba nghe:

Bắt đầu từ một chữ E

Mờ e ME gọi oe oe lọt lòng


Em tôi sắp 1 tuổi tròn

Là ba mẹ đã ẵm bồng mùa XUÂN

(6 g sáng ngày 1.1.2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com