THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TRẬT TỰ NHÀ TA

LÊ MINH QUỐC: TRẬT TỰ NHÀ TA

 

trat-tu-nha-ta-1RTranh Q vẽ sáng ngày 29.10.2018- ngày đi làm thủ tục nhập hộ khẩu cho bé Mì

 

tart-tu-nha-ta-1-RRRtrat-tu-nha-ta-2RSữa chú Ủ từ Úc gửi cho bé Mì, nhận ngày 31.10.2018

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com