THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGÀY XUÂN, UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN

LÊ MINH QUỐC: NGÀY XUÂN, UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN

 

NGAY-XUAN-UONG-RUUO-VOI-BAN-HIEN(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số XUÂN ĐINH HỢI 2007)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com