THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGÀY QUA BÓNG NGÀY

LÊ MINH QUỐC: NGÀY QUA BÓNG NGÀY

 

leminhuoc-THO-ngay-qua-bong-ngay(nguồn: Báo Thanh Niên ngày 2.4.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com