THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI

LÊ MINH QUỐC: NGANG NGÕ NHÀ NGƯỜI

ngnag-ngo-nha-n-guoi-1R
                                                      (Nguồn: Giai phẩm Hội Nhà báo TP.HCM XUÂN 2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com