THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THỜI SỰ THƠ LĂN THEO TRÁI BÓNG

LÊ MINH QUỐC: THỜI SỰ THƠ LĂN THEO TRÁI BÓNG

 

thoi-su-tho-lan-theio-trai-bong1RANH-NAY

(Nguồn: Thanh Niên số Chủ nhật phát hành ngày 28.1.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com