THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TIỄN NHAU

LÊ MINH QUỐC: TIỄN NHAU

 

tien-nhau-1RRR(nguồn: Báo Thanh Niên ngày 8.10.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com