THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU

 

dockieu-in-bao-nhan-dan-2017(nguồn: Báo Nhân dân cuối tuần 27.8.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com