THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI TÌNH CỦA THẾ KỶ XXI

LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI TÌNH CỦA THẾ KỶ XXI

 

NGUOI-TINH-THE-KY-xxi(nguồn: Tạp chÍ Kiến Thức Ngày Nay số XUÂN 2000)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com