THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TAM KỲ

LÊ MINH QUỐC: TAM KỲ

 

THOTANG-VU-DINH-CHIEN

(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số TẤT NIÊN 1.2.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com