THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: VẼ EM

LÊ MINH QUỐC: VẼ EM

 

LEMINHQUOCVE-EM-1r(nguồn: Báo PHỤ NỮ  XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com