THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG TIẾNG GÀ

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG TIẾNG GÀ

 

LE-MINHQUOC-THO-TANG-TIENG-GA

(nguồn: Tạp chí XUÂN 2017 của Hội Nhà báo TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com