THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG MỘT NGÀY XUÂN

LÊ MINH QUỐC: THƠ TẶNG MỘT NGÀY XUÂN

 

THO-TANG-1-NAG-XUAN-LE-MINH-QUOC

(nguồn: Tạp chí Duyên dáng Việt Nam số XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com