THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Tuyệt mù

LÊ MINH QUỐC: Tuyệt mù

TUYETMU

TUYỆT MÙ

Ta đi tìm thuốc trên trời

Mẹ ngồi bệt đất hát lời ru ta

Ầu ơ! Cá bống, cháo hoa

Ngọn rau, mắm muối, dưa cà... nhà quê

Con đường bến Lú cõi Mê

Đi trong vô vọng nẽo về đã quên

May còn sót lại hương sen

Từ trong giấc ngủ đêm đêm dỗ dành

Ta đi tìm sự Vô Danh

Chỉ gặp ngọn cỏ níu xanh nấm mồ

Cúi xuống nhặt được câu thơ

Chỉ là ngọn gió hư vô nhạt phèo

Mẹ ngồi thềm cũ sẫm rêu

Sao ta ngoãnh mặt đi theo tuyệt mù?

4.9.2012

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com