THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: BẮT LẤY CHI TIẾT HỢP LÝ

LÊ MINH QUỐC: BẮT LẤY CHI TIẾT HỢP LÝ

 

bat-lay-chi-tiet-hop-ly(nguồn: Báo Khăn Quàng Đỏ ngày 5.6.2019)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com