ĐOÀN TUẤN: GẶP NHÀ VĂN TRƯƠNG TỬU

 

 

DOAN-TUANGAP-NHA-VAN-TRUONG-TUUU-1-R

TRUONGTUI-DOAN-TUAN-1-R-TRUONGTUI-DOAN-TUAN-2-R-TRUONGTUI-DOAN-TUAN-3-R-SOAN-THOTRUONGTUI-2-GHI CHÚ

Bài này in trên báo Phụ Nữ TP.HCM năm 1994. Giá trị ở chỗ, lần đầu tiên Đoàn Tuấn công bố cùng bạn đọc đoạn thơ trong Gửi Trương Tửu đã kiểm duyệt bỏ thời Pháp.
 

Bấy giờ ĐOÀN TUẤN còn ký ĐOÀN MINH TUẤN. Cộng tác viên thường xuyên, ký nhiều bút danh, viết rất khỏe, còn nhớ anh đã ký Tiêu Dao, Thái Phương  v.v... Hầu như mỗi lúc gửi bài đều ký  bút danh khác nhau. Viết tay bằng bút bis trên giấy trắng A4. Bấy giờ nhuận bút chuyển cho Đoàn Tuấn là gửi về địa chỉ Hãng Phim truyện VN ở Thụy Khuê (Hà Nội).

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com