ĐOÀN TUẤN: TỪ LINH - TRONG KÝ ỨC NHỮNG NGƯỜI THÂN

 

dian-tuan-tu-linhGhi chú:

Lúc bấy giờ, Đoàn Tuấn còn ký tên thật Đoàn Minh Tuấn. Bài in trên báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 25.2.1995

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com