HỘI HOẠ Bài viết LÊ MINH QUỐC: Thơ tặng An May

LÊ MINH QUỐC: Thơ tặng An May


Dũng cảm, tự tin sẽ an may

Kiếp người

                       Dài lắm?

                                       Chỉ một giây

Kìa biển?

Rằng thưa, dài thăm thẳm quá

Thật ra, chỉ ngắn tựa lông mày


Sống?

Hãy tìm vui với cõi trần

Trái đất vuông tròn dưới gót chân

Tưởng có?

                         Rằng, không

Không bận rộn

Bốn mùa?

                             Vâng ạ, ấy là Xuân…


An May!

Vui nhé, sống là vui

Tên cháu

                     Vần “bằng” nước chảy xuôi

Ghềnh thác?

Ô hay! “Bằng” với “trắc”

Hãy tin cay đắng có ngọt bùi


Đời sống buồn vui?

                                  Chẳng khác đâu

Một kiếp nhân sinh vẫn nhiệm mầu

Cười lên vang động

                                   Trong trời đất

Hiện diện An May ở địa cầu…

 

L.M.Q

(Khuya ngày 15.6.2014)

10250288ANMAY10341626_1ANMAY_n

 

Cùng một chủ đề:

Bé tập làm chiến sĩ

An May và Nguyễn Nhật Ánh

An May vẽ tranh (II)

An May vẽ tranh (I)

An May tự họa

Thơ viết nhân nhìn ảnh An May

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com