BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà văn Sơn Nam: 10 BÀI HỌC TỪ SƠN NAM

Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà văn Sơn Nam: 10 BÀI HỌC TỪ SƠN NAM

 

10-BAI-HOC-TU-SNAM

10-BAI-HOC-TU-SNAM-1rr10-BAI-HOC-TU-SNAM-2rr10-BAI-HOC-TU-SNAM-3rr(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 22.8.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com