BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: VĨNH BIỆT "ÔNG ĐỒ" VŨ ĐÌNH LIÊN (1913-1996)

LÊ MINH QUỐC: VĨNH BIỆT "ÔNG ĐỒ" VŨ ĐÌNH LIÊN (1913-1996)

 

vinhbidetthi-si-vu-sinh-lenGhi chú:

Bài in trên báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 24.1.1996

HUYỀN SƯƠNG bút danh của LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com