ĐOÀN TUẤN - MÙA CHINH CHIẾN ẤY - Cảm nhận của thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam

 

1Rnghemua-chinh-chien-ay-12Rnghemua-chinh-chien-ay-2

3Rnghemua-chinh-chien-ay-34Rnghemua-chinh-chien-ay-4jpg(nguồn: Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson