LÊ HƯNG VKD: MUM’S WORDS IN 1945

lehung_vkd_1untitled_copy

 


MUM’S WORDS IN 1945


Once Mum said to me,

When I was at six,

“Don’t bother Grandma, good little kid!

She has to mind the baby (1)!”


Mum was seriously ill at that time

Dad took her to Saigon (2)

By horse-drawn carriage on the empty night

In Lai thieu’s street, the rain was on.


Dad’s face turned white

Grandma had tears in her eyes

Looking at Mum have difficulty

Getting on the rural buggy.


A week later, Dad went home alone

Grandma’s eyes were filled with tears

Still being a little child

I only knew one thing …. never to see Mum for years.


This year (3), building a new grave for Mum

Descendants gather fully around

Oh Mother Van! Be back here!

Mum smiles like… a cloud (4)!

Translated by Le Vuong Ly.


(1)     Uncle LHĐ, who was a new-born son right within 10 days.

(2)     Tu Du hospital in District 3; at that time Sai Gon was in Japan-America war in Indochina.

(3)     In 2019, LVD, the eldest grandson, did the “exhumation” after 74 years when she passed away.

(4) Vân means ‘cloud’

 

Vần thơ tiết thanh minh 2019:

LỜI MẸ DẶN NĂM 1945

 

Ngày xưa Mẹ dặn dò

Khi tôi vừa sáu tuổi...

"Con ngoan, đừng hờn dỗi

Cho Bà nuôi em thơ (1)...


Ngày ấy Mẹ bệnh nặng

Bố đưa về Saigon, (2)

Bằng xe ngựa...đêm vắng

Trời Lái Thiêu mưa tuôn!


Mặt Bố xanh tái tê

Mắt Bà tôi...như khóc

Nhìn Mẹ tôi khó nhọc...

Bước lên... xe ngựa quê


Tuần sau, Bố về không !

Mắt Bà tôi nhòe lệ...

Tôi còn tuổi nhi đồng,

Chỉ biết: thôi gặp Mẹ !


Năm nay (3) làm mộ Mẹ,

Cháu con đông đủ đây...

Mẹ Vân ơi, về nhé?

Mẹ mỉm cười như... mây (4)

Tháng 3 âl - Kỷ Hợi 2019
Lê Hưng VKD,

(1) chú LHĐ mới sinh được 10 ngày tuổi.

(2) bệnh viện Từ Dũ/ quận 3, lúc ấy tp,Saigon chìm trong binh lửa chiến tranh Nhật-Mỹ ở Đông Dương.

(3) 2019, cháu đích tôn LVD tiến hành “sang cát” sau 74 năm.

(4) Vân nghĩa là mây .

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson