LÊ HƯNG VKD: Thơ song ngữ

thayhung1vu_kim_dung

Chân dung nhà thơ Lê Hưng VKD

 

TÌNH CA LINH KHU 1

 

Đếm thời gian tuổi ngụ Linh Khu,

Nan giải làm sao cộng với trừ?

Truớc mắt, TA tìm vui...viết, lách!

Ngày sau thân thuộc rõ tâm tư...

Thế gian bệnh lý: nơi tâm lý?

Miễn hỏi thời gian cộng với trừ...

Thế nhé, TA không tìm thọ, yểu...

TA tìm nguồn sách với... thiên thu!

LÊ HƯNG VKD


LOVE SONG OF HOLISTIC HUMAN APPARATUS 1


Counting the time of ages from my living shape,

Wondering how I can do plus or minus with my age?

Let it be as it is...just write for fun first!

All is step by step getting clear and clear afterwards...

It turns out that people get sickness due to their psychology?

Need not worry about time to be plus or minus, oh thee...

Undoubtedly so, I do not mean to care whether my life is long short...

But I do want to enhance my reading human living shapes forever more!

Translated by LÊ VUƠNG LY

Notes:

- holistic human apparatus's living shape # linh khu , or living shape/ in short.


DIỄM CA LINH KHU 2

 

TA ngây ngất chốn trần gian kỳ diệu,

Bởi linh khu thấu cảm lẽ vô thuờng!

Rất hứng khởi chuỗi thời gian qui chiếu,

Rồi nuông chiều đối đãi nét âm duơng...

TA viết, nghĩ ung dung làm sáng tạo!

Từ uyên duyên xuyên suốt mọi vô thuờng...

Nguồn Dịch lý là thuớc vàng khải đạo:

- mà đời TA diễm lệ chuyện âm duơng!

LÊ HƯNG VKD


MIRACLE OF HOLISTIC HUMAN APPARATUS 2

 

I am delighted with this wonderful universe,

Owing to human apparatuse's living shapes, I penetrate the impermanence!

And thusiastically observing everything move with the time passing,

Then heartily realizing all in life displays the input and output coexisting...

I write, leisurely thinking about making a new  discovery!

Perceptively understanding Give and Take permanently combine...

The theory of movements is the gold key:

- to my life , so impressive, with the Give-and-Take insight!

Translated by LÊ VUƠNG LY

Notes:

- Take and Give # input/ output # âm và duơng (nhận & cho)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson