LÊ MINH QUỐC cùng đồng nghiệp Tuổi Trẻ cười

Mục lục
LÊ MINH QUỐC cùng đồng nghiệp Tuổi Trẻ cười
* Vài hình ảnh đồng nghiệp Tuổi Trẻ Cười
* Lê Minh Quốc qua biếm họa Tuổi Trẻ cười
Tất cả các trang

 

ca-cay-but-TTC

Pano các cây bút cộng tác Tuổi Trẻ Cười tại Ngày hội 30 năm cùng Tuổi Trẻ cười


quoc-Leo

Lê Minh Quốc qua cái nhìn của họa sĩ LEO

PHUONG-CHEOquoc

Lê Minh Quốc qua nét vẽ Tuổi Trẻ Cười (xuân 2013)


 


levannghiaTTC

Từ trái: Lê Văn Nghĩa & Lê Minh Quốc


do-bi

Từ trái: Lê Minh Quốc & Đồ Bì


trieu-nam-TTC

Từ trái: Lưu Đình Triều, Lưu Triều Nam & Lê Minh Quốc


ban-giam-khao

Từ trái: Lê Minh Quốc, Hoàng Thiếu Phủ, Đồ Bì, Mạc Can & Lê Văn NghĩaQUOC-QUA-CUA-CON

Lê Minh Quốc qua Cua Con

cua-con

Từ trái: Lê Minh Quốc & họa sĩ CUA CON


QUNET-VE-nop

Lê Minh Quốc qua NOP

Nop

Từ trái: Lê Minh Quốc & họa sĩ NOP


QUOC-QUA-NHOP

Lê Minh Quốc qua NHỐP

Nhop

Từ trái: Lê Minh Quốc & họa sĩ NHỐP


QUA-HOSI-NHIM

Lê Minh Quốc qua NHÍM (ảnh 1)

Nhim-ve-Quoc

Lê Minh Quốc qua NHÍM (ảnh 2)


nhim

Từ trái: Lê Minh Quốc & họa sĩ NHÍM


Quoc-hoang-to-dieu

Lê Minh Quốc qua Hoàng Tố Diệu

Hoang-To-Dieu

Từ trái: Lê Minh Quốc & họa sĩ Hoàng Tố Diệu


QUOC-QUA-nVTRUNG

Lê Minh Quốc qua NG. V. TRUNG

ng-v-TRUNG

Từ trái: Lê Minh Quốc & NG.V. TRUNG

 

QUOC-XUAN-TRUNG

Lê Minh Quốc qua X. TRUNG

xuan-trung

Từ phải: Lê Minh Quốc & họa sĩ X. TRUNG


GHI CHÚ:

Hình ảnh này được chụp vào sáng ngày 4.1.2014 tại Thảo Cầm viên, khi chung vui cùng đồng nghiệp nhân Ngày hội 30 năm cùng Tuổi Trẻ Cười.

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson