THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Sau bão, đọc lại Truyện Kiều

LÊ MINH QUỐC: Sau bão, đọc lại Truyện Kiều

125482343_4005642709464978_237533160273634494V_o

(

Tặng Ngô Nguyệt Hữu)

 

Kìa, “nhất diệp lạc…. tri thu”

Vườn xưa bão trút tít mù ngã nghiêng

Nay, mầm mới, mới nhú lên

Rễ bám chặt đất mới bền gian truân


Đọc Kiều, học lấy kinh luân

Sân ngô lá biếc thêm xuân mỗi ngày

Bên hiên Lãm Thúy sum vầy

Kim - Kiều dạo lại phím này tri âm


Quê nhà bão nổi bao lần

Bền lòng, lòng trỗi sắc cầm thêm tươi

Rằng thưa, họa phúc đạo trời

Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra


Mấy lời tâm phúc ruột rà

Tri âm dường ấy mới là tương tri

Ầm ầm sấm sét qua đi

Bão tan, mầm mới gan lì mới xanh


Vẫn còn yến vẫn còn oanh

Yến oanh tri ngộ chân thành trong nhau

Chân trời ngút ngọn cỏ lau

Ngày sau nhớ lấy ngày sau Kim - Kiều…

L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay - số 1090 ra ngày 20.11.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson