THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: BẰNG KHEN CỦA NHÀ MÌ

LÊ MINH QUỐC: BẰNG KHEN CỦA NHÀ MÌ

Rbang-khen-cua-nha-Mi-anh-nay

 

Ngày nào Mì không quấy

Nội tặng cho bằng khen

Ba mẹ reo hớn hở

Vỗ tay téng tèng teng…

 

Mì ơi, Mì ngoan nhé

Chớ có khóc với nhè

Bằng khen vừa được tặng

Nội thu hồi đó nghe

 

Hoan hô Mì ngoan lắm

Cả nhà thương nhất nhà

Nhiều bằng khen của nội

Mì tặng lại mẹ ba

 

Bằng khen là sức khỏe

Của Mì - Mì có đây

Là không gì sánh nổi

Niềm vui đến từng ngày

 

Từng ngày Mì lại lớn

Cả nhà chung bằng khen

Mẹ ba reo hớn hở

Vỗ tay téng tèng teng…

(2.7.2020)

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson