THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC - LÊ VƯƠNG LY: TÔN VINH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

LÊ MINH QUỐC - LÊ VƯƠNG LY: TÔN VINH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Lehuutraanh-nayc

 

TÔN VINH HẢI THUỢNG LÃN ÔNG

Y TRINH - ĐỨC TRỌNG (1)

★ Xa lánh lợi danh

Trau giồi sở học    

Cứu thế độ nhân

Lời vàng ý ngọc


★ Lưu danh đời sau

Cứu nguời khỏi bịnh

Nam duợc trời Nam    

Y tông tâm lĩnh(2)


★ Tình thuơng bao la

Ngọn cờ y đạo    

Thuơng nguời thuơng đời


Truyền nghề không giấu


★ Đời đời tôn vinh    

Thánh y nuớc Việt    

Hải Thuợng Lãn Ông

Danh thơm bất diệt                

LÊ MINH QUỐC

(2020)

Chú thích

(1): Y trinh - đức trọng  /# nhiều kinh nghiệm chữa bệnh và mẫu mực trong nếp

sống của người tử tế.

(2): Y tông tâm lĩnh /# ghi nhớ trong lòng các cách chữa bệnh truyền thống...

 

HONORING HAI THUONG LAN ONG

BOTH TALENT AND VIRTUE

 

★ Holding himself aloof from fame

Improving his more knowledge

To save everybody in life

To offer good words at all times


★Leaving the name to posterity

Saving his countrymen from diseases

Inventing Vietnamese medicine

Curing in his traditional hands-on theory


★ Living with great sense of mercy

Keeping the medical ethics

Loving people, loving the world

Instructing learners with all his heart


★ Forever in honor of

The medical saint of Vietnam nation

Hai Thuong Lan Ong

With the immortal reputation.

Translated by Le Vuong Ly

Notes:

(1): Have more experience in curing illnesses and live a moral life

(2): Remember all the ways of curing illness in the traditional way of Vietnam nation.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson