LÊ HƯNG VKD: CHIỀU MUỘN 8/3

LÊ HƯNG VKD: CHIỀU MUỘN 8/3

(Tặng VKD và 3 con gái)

khai-but-Nham-Dan-2-nam-2022

 

Ngôi trên thế giới: ĐÀN BÀ!

Ngôi dưới thế giới mới là: ĐÀN ÔNG?


Nhà ta ai cũng thuộc lòng:

- Âm Duơng/ chữ cổ - Vợ chồng/ chữ tân...


Nhâm dần NHẬT BÁT - NGUYỆT TAM

Làm bài thơ muộn những san sẻ tình:


♡ tặng vợ hai chữ "truờng sinh"

♡ tặng ba con gái chữ lành "tinh hoa" (1)


TINH là ý chí của cha

HOA là của mẹ nếp nhà tuờng minh


Nói chung, đong chữ... "trực bình"

LÊ HƯNG VKD

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com